Komplexní péče o zuby

Volejte: +420 261 711 062, +420 731 164 208

Egon business centre, Kischova 5, Praha 4

Rentgenové vyšetření

Naše ordinace jsou vybaveny moderními zubními rentgenovými přístroji. Používáme RVG (radioviziografické) snímače obrazu, které ve srovnání s klasickými rentgenovými filmy umožňují podstatně snížit dávku záření.

Panoramatické snímky provádíme na digitálním přístroji Gendex Orth ORALIX SD 2. Slouží především k přehlednému zobrazení všech zubů horní i dolní čelisti na jednom snímku při vstupním vyšetření, k preventivnímu vyšetření a k plánování protetické léčby, případně též k odhalení skrytých zubních kazů či zapomenutých kořenů.

Součástí pracoviště je kromě jiných digitálních zobrazovacích přístrojů (radioviziografie, panoramatický rentgen) také 3D digitální tomograf NewTom.