Komplexní péče o zuby

Volejte: +420 261 711 062, +420 731 164 208

Egon business centre, Kischova 5, Praha 4

Ošetření v anestesii

Některé výkony prováděné zubním lékařem mohou být bolestivé. Také individuální práh vnímání bolesti není u všech pacientů stejný. Máme však k dispozici prostředky, kterými můžeme pacienta bolesti zbavit.

V místním znecitlivění (lokální anestezie) je možné provádět bezbolestně nejen všechny typy chirurgického ošetření (vytažení zubu, resekce kořenového hrotu, zavedení zubního implantátu, odstranění kostní cysty apod.), ale též nepříjemné či bolestivé výkony jako je ošetření hlubokých či krčkových zubních kazů nebo broušení zubů před zhotovením korunky nebo můstku.

U zdravých pacientů používáme silná a dlouhodobě působící anestetika. Pro pacienty rizikové, například po srdečním infarktu, máme k dispozici šetrnější bezpečné preparáty.

Závažnější chirurgické výkony nebo rozsáhlejší zubní ošetření u úzkostlivých pacientů můžeme provést v krátkodobém celkovém znecitlivění – sedaci. V těchto případech spolupracujeme se zkušeným anesteziologickým týmem.