Komplexní péče o zuby

Volejte: +420 261 711 062, +420 731 164 208

Egon business centre, Kischova 5, Praha 4

MUDr. František Urban, CSc.

MUDr. František Urban, CSc.

Je specialista v ústní, čelistní a obličejové chirurgii a zubní implantologii. Absolvoval šestiletý obor všeobecného lékařství na lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a později také obor stomatologický. Po atestaci ve stomatologii obhájil na lékařské fakultě kandidátskou vědeckou práci s rentgenologickou tématikou. Atestaci v oboru maxilofaciální chirurgie získal v roce 1991.

V letech 1976-1996 pracoval jako čelistní a obličejový chirurg na 2. stomatologické klinice 1. lékařské fakulty KU v Praze.

Věnoval se především zlomeninám obličejové kostry, operacím čelistních anomálií, chirurgii očnice a rentgenologii. Zabýval se také diagnostikou onemocnění slinných žláz.

V letech 1996-2001 pracoval na Stomatologické klinice 3. LF UK v Praze (Vinohradská nemocnice).

Stážoval na pracovištích obecné i plastické chirurgie a dále na pracovištích ve Velké Británii, Švédsku a Maďarsku. Absolvoval mezinárodní implantologické kursy ve Švédsku, USA, Německu a Švýcarsku.

Souběžně s prací na klinice provozoval také soukromou praxi. Ve sdružené praxi s dr. Kuhnem pracuje od roku 1996.

Kromě léčebné péče se věnuje také výuce. V období 1980 – 2001 vyučoval na pražské lékařské fakultě studenty všeobecného lékařství i stomatologie. Nyní vede akreditované postgraduální kurzy a stáže v rámci vzdělávacího systému České stomatologické komory.

Publikuje v odborných časopisech a přednáší na vědeckých sympoziích doma i v zahraničí. Je spoluautorem knihy Stomatologická rentgenologie (Avicenum 1985) a Stomatologické repetitorium (Grada 2003).

Zubními implantáty (dříve systém Branemark,  AstraTech a nyní Straumann) se aktivně zabývá od roku 1991. Spolu s dr. Kuhnem je propagátorem týmové spolupráce v implantologii.