Komplexní péče o zuby

Volejte: +420 261 711 062, +420 731 164 208

Egon business centre, Kischova 5, Praha 4

MUDr. Eduard Kuhn

realizuje společně s Dr. Urbanem postgraduální kurzy a stáže v rámci vzdělávacího systému České stomatologické komory na akreditovaném pracovišti.Specializace:

–        Všeobecná stomatologie

–        Protetická řešení implantovaných pacientů

–        Zubní implantologie

–        Dentoalveolární chirurgie

–        Paradentologie

 

1989 – 1991      –    Hadi clinic Kuwait

1990 – 1993      –    Thomayerova nemocnice (funkce primář)

1993 –  1994      –    3 Lékařská fakulta UK v Praze ( Vinohradská nemocnice)

1994  – 1996     –     Soukromá zubní ordinace Asistent (Washingtonova ulice)

1996                        Soukromá zubní ordinace Prodental

 

Odborné zaměření

–        Komplexní zubní péče s dlouholetou spoluprací s čelistním chirurgem Dr Urbanem (parodontology a ortodontisty)

–        Protetické ošetření implantovaných pacientů

–        Dentální implantologie

–        Později specializace v para dentologii a dentoalveolární chirurgii

–        Během pracovního pobytu v zahraničí jsem se zůčastnil mezinárodních kongresů

–        Dlouholetý člen ITI ( International Team of Implantology)

–        Dlouholetý člen implantologického klubu ČR

–        Účast na světových symposiích ITI ( Basilej 1996, San Diego 2002, Mnichov 2005, New York 2007, Ženeva 2010

–        Účast na Osteology symposium Luzern 2004

–        V roce 1998 měsíční stáž v USA ( Loma Linda University Californie – oddělení maxilofaciální chirurgie)

–        Německo – Breckerfeld (estetická stomatologie)

–        Švédsko – Univerzitní pracoviště Göteborg,Malmö,Lund,

–        Kristianstadt

–        Dánsko – Kodaň( univerzitní nemocnice- oddělení dentoalveolární chirurgie)

–        Lichtenstein ( Schaan – estetická stomatologie)

–        Švýcarsko – implantologický masterkurz na univerzitě v Bernu