Komplexní péče o zuby

Volejte: +420 261 711 062, +420 731 164 208

Egon business centre, Kischova 5, Praha 4

3D CT Radiologie

Součástí pracoviště je kromě jiných digitálních zobrazovacích přístrojů (radioviziografie, panoramatický rentgen) také 3D digitální tomograf NewTom.

NewTom pracuje na principu CBCT (cone – beam computed tomography) a poskytuje vysoce kvalitní trojrozměrné zobrazení rentgen kontrastních struktur čelistí a obličeje. Při podstatně menší radiační zátěži poskytuje CBCT v některých případech větší rozlišení než klasické CT.

Velký formát detektoru CBCT umožňuje prostorové zobrazení celé lebky. Vidíme nejen horní a dolní čelist včetně detailů zubů a jejich kořenů, ale i přilehlé anatomické struktury jako jsou čelistní klouby, paranasální dutiny, očnice a pod. Přístroj je využitelný i v jiných oborech například v ORL, očním lékařství a úrazové chirurgii.

Tomografické obrázky jsou velmi názorné při zjišťování polohy neprořezaných zubů, čelistních cyst a v případě úrazů zubů a čelistních kostí. Jsou nepostradatelné pro zjištění množství a kvality kosti v místě plánovaného umístění zubních implantátů.

Výsledné obrázky lze prohlížet v tištěné podobě nebo na obrazovce počítače, umístěné u křesla pacienta. Trojrozměrné prostorové zobrazení je srozumitelné i pro laika a pacient tak může, pod vedením lékaře, být zapojen do rozhodovacího procesu či plánování svého případu.